ΚΛΕΙΔΙΑ IMMOBILIZER

 

 

ΚΛΕΙΔΙΑ IMMOBILIZER

A/A ΦΩΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ  SILCA

101

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FORD

FO21T00

102

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FORD

FO38RT00

103

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FORD

HU101T00

104

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FORD

FO21AT00

105

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FORD

HU101AT00

106

ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕ CHIP ID63 ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ FORD FOCUS

HU101T17

107

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CITROEN

VA2T00

108 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CITROEN

HU83T00

109 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CITROEN SX9T00
110 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ PEUGEOT NE72T00
111 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ PEUGEOT HU83TOO
112 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ PEUGEOT NE72T00
113 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MERCEDES YM15T00
114 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MERCEDES HU41T00
115 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MERCEDES HU39T00
116 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ OPEL HU46T00
117 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ OPEL YM28T00
118 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ OPEL HU100T00
119 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) HU100AT00
120 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) HU100BT00
121 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) HU46AT00
122 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) HU46BT00
123 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) HU43AT00

YM27AT00

124 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (GROUP VAG) HU66CT00
125 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SEAT, ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ HU66T00
126 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SEAT, ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ HU66
127 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SKODA, ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ HU66T00
128 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SKODA, ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ HU66
129 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ VOLKSWAGEN, ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ HU66T00
130 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ VOLKSWAGEN, ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ HU66
131 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ VOLKSWAGEN HU49T00
132 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ VOLKSWAGEN HU66T00
133 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ AUDI HU66T00
134 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ AUDI, ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ HU66
135 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ NISSAN-NATS NSN11T00
136 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ NISSAN-NATS NSN14T00
137 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ NISSAN (NEO) NSN14T00 NEW
138 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI (NEO) HU133T00
139 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI SZ11RT4
140 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI HU133 ME 46 CHIP
141 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI HU133 ME 4D ID65 CHIP
142 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUBARU NSN11T00
143 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUBARU NSN14T00
144 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUBARU DAT17T00
145 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHEVROLET (ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΜΑΤΙΖ) -
146 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHEVROLET HU46T00
147 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HYUNDAI HYN6T00
148 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HYUNDAI HYN10T00
149  ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ RENAULT NE73T00
150 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHRYSLER CY24 ME ID46 CHIP
151 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHRYSLER CY24 ME ID64 CHIP
152 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIAT CODE2 (ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ GLASS TRANSPONDER) GT15RT00
153 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HONDA HON58RT00
154 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HONDA HON66T00
155 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MAZDA NEW STYLE MAZ24RT00
156 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MITSUBISHI MIT8T00
157 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MITSUBISHI MIT11RT00
158 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MITSUBISHI HU56RT00
159 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MITSUBISHI MIT9-PT
160 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TOYOTA TOY43T00
161 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TOYOTA TOY41RT00
162

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TOYOTA ΤΟΥ47Τ00
163 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TOYOTA TOY43AT4
164 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TOYOTA TOY43 ME 4D 67 CHIP
165 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ BMW HU58T00
166 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIAT ΜΕ Τ5 CHIP GT15RT5
167 ΚΛΕΙΔΙ KENO ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HONDA MOTORCYCLES, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΙΜΜΟBILIZER KΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΧΕΙ ΦΘΑΡΕΙ Η' ΣΠΑΣΕΙ (VARADERO, TRANSALP K.T.Λ.) HON70T00
168 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ OPEL HU43T00
169 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) YM28BT00
170 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (RENAULT) NE73T00
171   ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ RENAULT VAC102TOO
172 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ DUCATI KW17T00
173 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI SZ14RT00
174 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI SZ11RT18 ID65
175 ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕ CHIP ID63 ΓΙΑ ΤΑ ΝΈΑ MAZDA MAZ24RT17
176 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SEAT HU66T00
177 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ BMW HU92RT00
178 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MERCEDES HU64T00
179 ΚΛΕΙΔΙ ΙΜΜΟBILIZER ΓΙΑ ΤΑ MERCEDES ΑΠΌ 1995 ΕΩΣ 2000 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ HU64 ME CHIP ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ MERCEDES
180 ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CHIP 4C KAI 4D ME ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ RW4, BIANCHI 883 K.T.Λ.). ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ TEXAS KAI TEXAS CRYPTO. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΕ SILCA DAT17, DH4R, FO21, HU101, HYN6, HYN10, MAZ24R, MIT8, MIT9, MIT11R, NE73, NSN11, NSN14, SZ11R, SZ12, YH35R, Y160, KIA3R, VA2, TOY43, TOY47,
181

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HYUNDAI HYN7T00
182 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ DAIHATSU (ΧΩΡΑΕΙ TPX1, TPX2 CHIP) DH4RT00
183 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ KIA (PICANTO, SPOTRAGE) HYN6T14
184 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIAT SIP22T00
185 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (ISUZU D-MAX) TOY43RT00
186 ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (FORD) FO21T00
187 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HYUNDAI HYN14RT00
188 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ OPEL HU87RT00
189 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI (LIANA) TOY43 ME 4D 65 CHIP
190 ΚΛΕΙΔΙ ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI (GRAND VITARA) TOY43 ME 4D 66 CHIP
191 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ YH35RT00
192 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ KAWASAKI KW16T00
193 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SKODA HU66T00
194 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ OPEL YM27T00
195 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ BMW, ME ΦΩΤΑΚΙ HU58T00
196 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ BMW HU58T00
197 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (OPEL) YM28AT00
198 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHEVROLET-DAEWOO DWO4RT00
199 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ KIA KIA3RT00
901 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIAT GT10T00
902 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ VOLVO HU56RT00
903 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (SUZUKI) SZ11RT00
904 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP (SUZUKI) SZ12T00
905 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ VW, ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ) HU66T00
906 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ AUDI, ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) HU66T00
907 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SUZUKI TOY43T00
908 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΑΝ HU71T00
909 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TOYOTA (AYGO) VA2T00
910 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ PEUGEOT NE78T00
911 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ LAND ROVER -
912 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HYUNDAI TOY48T00
913 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ LEXUS TOY48T00
914 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SEAT HU49T00
915 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HUYNDAI HYN14TOO
916 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ NISSAN (ΧΩΡΑΕΙ TPX2 CHIP) NSN14TOO
917 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ MAZDA (ΧΩΡΑΕΙ TPX2 CHIP) MAZ24RT00
918 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ PIAGGIO GT15RT00
919 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ BMW HU92RT00
920 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIAT (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP) SIP22T00
921 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ALFA ROMEO GT15RT00
922 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΑ (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP ΗΥΝ6Τ00
923 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΑ (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP) ΗΥΝ7RΤ00
924 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΑ (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP) HYN14T00
925 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΑ (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP) HYN14RT00
926 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΑ (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP) ΤΟΥ48Τ00
927 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHRYSLER (ΧΩΡΑΕΙ TPX CHIP) CY24TOO
928 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ZD23RT00
929 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ HONDA NE77RT00
930 ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΟ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ CHIP ME TO ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ CHEVROLET DWO6BTOO